Ocenenia

slovak gold

Nadácia SLOVAK GOLD

Nadácia SLOVAK GOLD udelila v rámci zdravého chleba vyrobeného z čisto prírodných produktov zlatú medailu výrobku typicky slovenskému Pšenično - ražnému chlebu.

DEKRÉT

Rada pekárov a cukrárov Slovenska a Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska našej spoločnosti udelil DEKRÉT o používaní označenia Vynikajúci chlieb 2014 za výrobok Chlieb pšenično-ražný.

Certifikát AA

Splnili sme prísne kritériá a podmienky certifikácie nezávislej ratingovej spoločnosti a získali sme vysoké medzinárodne uznávané hodnotenie. Bol nám udelený Certifikát AA, ktorý potvrdzuje spoľahlivosť, dôveryhodnosť a minimálnu rizikovosť spolupráce s našou firmou.

Národné informačné stredisko SR a.s.

Národné informačné stredisko SR a.s. vyhodnotilo našu pekáreň ako SPOĽAHLIVÝ PARTNER VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a udelilo jej Pečať spoľahlivosti za rok 2014.