Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky

 Výzva

na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 Technická špecifikácia

Príloha č.1

Technická špecifikácia

Príloha č. 2 Súhlas so spracovaním osobných údajov

Príloha č. 2

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Príloha č. Kúpna zmluva

Príloha č. 3

Kúpna zmluva

Príloha č. Kúpna zmluva

Záznam z prieskumu trhu